This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

TAGRISSO™ (osimertinib) v léčbě NSCLC – kazuistiky dvou pacientů

Lenka Jakubíková, Marcela Tomíšková, Jana Špeldová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Souhrn Preparáty biologické léčby, cíleně ovlivňující svou vazbou receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) s aktivační mutací, která zapříčiňuje maligní potenciál nádorové buňky, představují již téměř jedno desetiletí standardní léčbu pro pacienty s mutací tohoto receptoru. Takovou léčbu označujeme jako cílenou, protože lépe vyjadřuje skutečnost, že zasahuje selektivněji do intracelulárních pochodů v nádorové buňce. Ani tato léčba původní generací...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu