This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

TAGRISSO™ (osimertinib) v léčbě NSCLC – kazuistiky dvou pacientů

Lenka Jakubíková, Marcela Tomíšková, Jana Špeldová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Souhrn Preparáty biologické léčby, cíleně ovlivňující svou vazbou receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) s aktivační mutací, která zapříčiňuje maligní potenciál nádorové buňky, představují již téměř jedno desetiletí standardní léčbu pro pacienty s mutací tohoto receptoru. Takovou léčbu označujeme jako cílenou, protože lépe vyjadřuje skutečnost, že zasahuje selektivněji do intracelulárních pochodů v nádorové buňce. Ani tato léčba původní generací...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.




Partneři projektu