This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2018 Czech edition

TAGRISSO™ (osimertinib) v léčbě NSCLC – kazuistiky dvou pacientů

Lenka Jakubíková, Marcela Tomíšková, Jana Špeldová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Souhrn Preparáty biologické léčby, cíleně ovlivňující svou vazbou receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) s aktivační mutací, která zapříčiňuje maligní potenciál nádorové buňky, představují již téměř jedno desetiletí standardní léčbu pro pacienty s mutací tohoto receptoru. Takovou léčbu označujeme jako cílenou, protože lépe vyjadřuje skutečnost, že zasahuje selektivněji do intracelulárních pochodů v nádorové buňce. Ani tato léčba původní generací...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu