This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

T-DM1 v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu Klinická studie EMILIA

Denisa Vitásková, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Jeho incidence je vysoká a neustále stoupá, ročně je v celém světě zjištěno asi 1,4 miliónu nových případů. Vysoká exprese HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) je přítomna asi u 18-20 % z nich. Před érou cílené léčby byla zvýšená exprese HER2 u pacientek s karcinomem prsu spojena s nepříznivým průběhem onemocnění. Zavedení humanizované...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu