This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

T-DM1 v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu Klinická studie EMILIA

Denisa Vitásková, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Jeho incidence je vysoká a neustále stoupá, ročně je v celém světě zjištěno asi 1,4 miliónu nových případů. Vysoká exprese HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) je přítomna asi u 18-20 % z nich. Před érou cílené léčby byla zvýšená exprese HER2 u pacientek s karcinomem prsu spojena s nepříznivým průběhem onemocnění. Zavedení humanizované...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu