This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

T-DM1 v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu Klinická studie EMILIA

Denisa Vitásková, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Jeho incidence je vysoká a neustále stoupá, ročně je v celém světě zjištěno asi 1,4 miliónu nových případů. Vysoká exprese HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) je přítomna asi u 18-20 % z nich. Před érou cílené léčby byla zvýšená exprese HER2 u pacientek s karcinomem prsu spojena s nepříznivým průběhem onemocnění. Zavedení humanizované...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu