This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

T-DM1 v léčbě HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu Klinická studie EMILIA

Denisa Vitásková, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Jeho incidence je vysoká a neustále stoupá, ročně je v celém světě zjištěno asi 1,4 miliónu nových případů. Vysoká exprese HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) je přítomna asi u 18-20 % z nich. Před érou cílené léčby byla zvýšená exprese HER2 u pacientek s karcinomem prsu spojena s nepříznivým průběhem onemocnění. Zavedení humanizované...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu