This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

T-DM1 (trastuzumab-DM1 konjugát) – nový stupeň cílené terapie

Michaela Zezulová

Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Karcinom prsu představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen v České republice. Mortalita tohoto onemocnění však klesá, což je pravděpodobně dáno jednak zkvalitňováním preventivních opatření – neustále vyšší informovaností pacientek, zdokonalováním mamografického screeningu, tak také stále novými úspěchy na diagnostickém a terapeutickém poli.   Klasifikace karcinomu prsu a význam HER2 Co se týče diagnostiky,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu