This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

T-DM1 (trastuzumab-DM1 konjugát) – nový stupeň cílené terapie

Michaela Zezulová

Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Karcinom prsu představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen v České republice. Mortalita tohoto onemocnění však klesá, což je pravděpodobně dáno jednak zkvalitňováním preventivních opatření – neustále vyšší informovaností pacientek, zdokonalováním mamografického screeningu, tak také stále novými úspěchy na diagnostickém a terapeutickém poli.   Klasifikace karcinomu prsu a význam HER2 Co se týče diagnostiky,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu