This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

T-DM1 (trastuzumab-DM1 konjugát) – nový stupeň cílené terapie

Michaela Zezulová

Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Karcinom prsu představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen v České republice. Mortalita tohoto onemocnění však klesá, což je pravděpodobně dáno jednak zkvalitňováním preventivních opatření – neustále vyšší informovaností pacientek, zdokonalováním mamografického screeningu, tak také stále novými úspěchy na diagnostickém a terapeutickém poli.   Klasifikace karcinomu prsu a význam HER2 Co se týče diagnostiky,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu