This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

T-DM1 (trastuzumab-DM1 konjugát) – nový stupeň cílené terapie

Michaela Zezulová

Onkologická klinika FN Olomouc

Úvod Karcinom prsu představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u žen v České republice. Mortalita tohoto onemocnění však klesá, což je pravděpodobně dáno jednak zkvalitňováním preventivních opatření – neustále vyšší informovaností pacientek, zdokonalováním mamografického screeningu, tak také stále novými úspěchy na diagnostickém a terapeutickém poli.   Klasifikace karcinomu prsu a význam HER2 Co se týče diagnostiky,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu