This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Systémová léčba nesvětlobuněčného renálního karcinomu

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Brno

Souhrn Nesvětlobuněčný renální karcinom je vzácnější onemocnění. Léčba operabilního a diseminovaného onemocnění se v současné době v zásadě neliší od diagnózy světlobuněčného renálního karcinomu. Ukazuje se však, že systémová paliativní léčba není zdaleka tak úspěšná jako u světlobuněčného karcinomu. Tyto poznatky vedly k provedení studií, které měly zkoumat účinnost cílené terapie u jednotlivých podtypů nesvětlobuněčného renálního karcinomu. V uvedeném přehledu se budeme věnovat...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu