This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Systémová léčba nesvětlobuněčného renálního karcinomu

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Brno

Souhrn Nesvětlobuněčný renální karcinom je vzácnější onemocnění. Léčba operabilního a diseminovaného onemocnění se v současné době v zásadě neliší od diagnózy světlobuněčného renálního karcinomu. Ukazuje se však, že systémová paliativní léčba není zdaleka tak úspěšná jako u světlobuněčného karcinomu. Tyto poznatky vedly k provedení studií, které měly zkoumat účinnost cílené terapie u jednotlivých podtypů nesvětlobuněčného renálního karcinomu. V uvedeném přehledu se budeme věnovat...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu