This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Systémová léčba nesvětlobuněčného renálního karcinomu

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Brno

Souhrn Nesvětlobuněčný renální karcinom je vzácnější onemocnění. Léčba operabilního a diseminovaného onemocnění se v současné době v zásadě neliší od diagnózy světlobuněčného renálního karcinomu. Ukazuje se však, že systémová paliativní léčba není zdaleka tak úspěšná jako u světlobuněčného karcinomu. Tyto poznatky vedly k provedení studií, které měly zkoumat účinnost cílené terapie u jednotlivých podtypů nesvětlobuněčného renálního karcinomu. V uvedeném přehledu se budeme věnovat...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu