This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Systémová léčba metastazujících karcinomů sli nivky břišní ‒ kdy, jak a pro koho?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V klinických trialech v posledních dekádách byla testována řada nových léků a kombinací bez prokazatelného zlepšení léčebných výsledků. Z historického pohledu vedly výsledky chemoterapie k dlouhodobému terapeutickému nihilismu. Éra chemoterapie karcinomů slinivky břišní byla zahájena v roce 1996 zavedením gemcitabinu do klinické praxe na základě dokladu o prodloužení doby přežití při srovnání s bolusovým podáváním 5-fluorouracilu. V dalších letech se až do roku 2005 neudálo nic převratného...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu