This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Systémová léčba metastazujících karcinomů sli nivky břišní ‒ kdy, jak a pro koho?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V klinických trialech v posledních dekádách byla testována řada nových léků a kombinací bez prokazatelného zlepšení léčebných výsledků. Z historického pohledu vedly výsledky chemoterapie k dlouhodobému terapeutickému nihilismu. Éra chemoterapie karcinomů slinivky břišní byla zahájena v roce 1996 zavedením gemcitabinu do klinické praxe na základě dokladu o prodloužení doby přežití při srovnání s bolusovým podáváním 5-fluorouracilu. V dalších letech se až do roku 2005 neudálo nic převratného...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu