This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Systémová léčba metastazujících karcinomů sli nivky břišní ‒ kdy, jak a pro koho?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V klinických trialech v posledních dekádách byla testována řada nových léků a kombinací bez prokazatelného zlepšení léčebných výsledků. Z historického pohledu vedly výsledky chemoterapie k dlouhodobému terapeutickému nihilismu. Éra chemoterapie karcinomů slinivky břišní byla zahájena v roce 1996 zavedením gemcitabinu do klinické praxe na základě dokladu o prodloužení doby přežití při srovnání s bolusovým podáváním 5-fluorouracilu. V dalších letech se až do roku 2005 neudálo nic převratného...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu