This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Systémová léčba metastazujících karcinomů sli nivky břišní ‒ kdy, jak a pro koho?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V klinických trialech v posledních dekádách byla testována řada nových léků a kombinací bez prokazatelného zlepšení léčebných výsledků. Z historického pohledu vedly výsledky chemoterapie k dlouhodobému terapeutickému nihilismu. Éra chemoterapie karcinomů slinivky břišní byla zahájena v roce 1996 zavedením gemcitabinu do klinické praxe na základě dokladu o prodloužení doby přežití při srovnání s bolusovým podáváním 5-fluorouracilu. V dalších letech se až do roku 2005 neudálo nic převratného...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu