This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Svalové funkce a pevnost kosti jsou narušené již u adolescentů s diabetem 1. typu

Klára Maratová, Ondřej Souček, Jana Matysková, Zdeněk Hlávka, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je považován za rizikový faktor pro vznik sekundární osteoporózy a s ní souvisejících komplikací, zejména fraktur. U dospělých pacientů s diabetem byla zvýšená incidence fraktur zaznamenána v řadě studií. Přestože snížená kostní denzita (BMD) byla popsána již u dětí a adolescentů s DM1, zvýšený výskyt fraktur oproti zdravým vrstevníkům doposud jednoznačně prokázán nebyl. Dětství a adolescence však jsou kritickým...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu