This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Svalové funkce a pevnost kosti jsou narušené již u adolescentů s diabetem 1. typu

Klára Maratová, Ondřej Souček, Jana Matysková, Zdeněk Hlávka, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je považován za rizikový faktor pro vznik sekundární osteoporózy a s ní souvisejících komplikací, zejména fraktur. U dospělých pacientů s diabetem byla zvýšená incidence fraktur zaznamenána v řadě studií. Přestože snížená kostní denzita (BMD) byla popsána již u dětí a adolescentů s DM1, zvýšený výskyt fraktur oproti zdravým vrstevníkům doposud jednoznačně prokázán nebyl. Dětství a adolescence však jsou kritickým...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu