This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Svalové funkce a pevnost kosti jsou narušené již u adolescentů s diabetem 1. typu

Klára Maratová, Ondřej Souček, Jana Matysková, Zdeněk Hlávka, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je považován za rizikový faktor pro vznik sekundární osteoporózy a s ní souvisejících komplikací, zejména fraktur. U dospělých pacientů s diabetem byla zvýšená incidence fraktur zaznamenána v řadě studií. Přestože snížená kostní denzita (BMD) byla popsána již u dětí a adolescentů s DM1, zvýšený výskyt fraktur oproti zdravým vrstevníkům doposud jednoznačně prokázán nebyl. Dětství a adolescence však jsou kritickým...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu