This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Svalové funkce a pevnost kosti jsou narušené již u adolescentů s diabetem 1. typu

Klára Maratová, Ondřej Souček, Jana Matysková, Zdeněk Hlávka, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je považován za rizikový faktor pro vznik sekundární osteoporózy a s ní souvisejících komplikací, zejména fraktur. U dospělých pacientů s diabetem byla zvýšená incidence fraktur zaznamenána v řadě studií. Přestože snížená kostní denzita (BMD) byla popsána již u dětí a adolescentů s DM1, zvýšený výskyt fraktur oproti zdravým vrstevníkům doposud jednoznačně prokázán nebyl. Dětství a adolescence však jsou kritickým...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu