This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Svalové funkce a pevnost kosti jsou narušené již u adolescentů s diabetem 1. typu

Klára Maratová, Ondřej Souček, Jana Matysková, Zdeněk Hlávka, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je považován za rizikový faktor pro vznik sekundární osteoporózy a s ní souvisejících komplikací, zejména fraktur. U dospělých pacientů s diabetem byla zvýšená incidence fraktur zaznamenána v řadě studií. Přestože snížená kostní denzita (BMD) byla popsána již u dětí a adolescentů s DM1, zvýšený výskyt fraktur oproti zdravým vrstevníkům doposud jednoznačně prokázán nebyl. Dětství a adolescence však jsou kritickým...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu