This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Studie RIBBON-1

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

Úvod Pacientky s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prsu mají obecně špatnou prognózu. Pro pacientky s pozitivní expresí hormonálních receptorů nebo s expresí HER2 existuje celá řada léčebných možností, vážným problémem ale zůstávají pacientky s karcinomem prsu bez exprese těchto receptorů, s tzv. „triple negativními karcinomy prsu (TNBC)“. Pacientky s TNBC mají zvýšené riziko úmrtí...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu