This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Studie RIBBON-1

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

Úvod Pacientky s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prsu mají obecně špatnou prognózu. Pro pacientky s pozitivní expresí hormonálních receptorů nebo s expresí HER2 existuje celá řada léčebných možností, vážným problémem ale zůstávají pacientky s karcinomem prsu bez exprese těchto receptorů, s tzv. „triple negativními karcinomy prsu (TNBC)“. Pacientky s TNBC mají zvýšené riziko úmrtí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu