This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Studie RIBBON-1

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

Úvod Pacientky s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prsu mají obecně špatnou prognózu. Pro pacientky s pozitivní expresí hormonálních receptorů nebo s expresí HER2 existuje celá řada léčebných možností, vážným problémem ale zůstávají pacientky s karcinomem prsu bez exprese těchto receptorů, s tzv. „triple negativními karcinomy prsu (TNBC)“. Pacientky s TNBC mají zvýšené riziko úmrtí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu