This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Studie RIBBON-1

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

Úvod Pacientky s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prsu mají obecně špatnou prognózu. Pro pacientky s pozitivní expresí hormonálních receptorů nebo s expresí HER2 existuje celá řada léčebných možností, vážným problémem ale zůstávají pacientky s karcinomem prsu bez exprese těchto receptorů, s tzv. „triple negativními karcinomy prsu (TNBC)“. Pacientky s TNBC mají zvýšené riziko úmrtí...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu