This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Studie PrefHer – pacientky volí subkutánní Herceptin!

Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn Přibližně 15 % karcinomů prsu zvýšeně exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor HER2. Trastuzumab (Herceptin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, jejíž podávání výrazně zlepšuje léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Nádory se zvýšenou expresí HER2 jsou považovány za agresivní typ nádoru se špatnou prognózou, avšak díky anti-HER2...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu