This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Studie PrefHer – pacientky volí subkutánní Herceptin!

Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn Přibližně 15 % karcinomů prsu zvýšeně exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor HER2. Trastuzumab (Herceptin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, jejíž podávání výrazně zlepšuje léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Nádory se zvýšenou expresí HER2 jsou považovány za agresivní typ nádoru se špatnou prognózou, avšak díky anti-HER2...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu