This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Studie PrefHer – pacientky volí subkutánní Herceptin!

Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn Přibližně 15 % karcinomů prsu zvýšeně exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor HER2. Trastuzumab (Herceptin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, jejíž podávání výrazně zlepšuje léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Nádory se zvýšenou expresí HER2 jsou považovány za agresivní typ nádoru se špatnou prognózou, avšak díky anti-HER2...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu