This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Studie PrefHer – pacientky volí subkutánní Herceptin!

Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn Přibližně 15 % karcinomů prsu zvýšeně exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor HER2. Trastuzumab (Herceptin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2, jejíž podávání výrazně zlepšuje léčebné výsledky systémové léčby a celkovou prognózu nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Nádory se zvýšenou expresí HER2 jsou považovány za agresivní typ nádoru se špatnou prognózou, avšak díky anti-HER2...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu