This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2021 Czech edition

Studie CheckMate 9LA – nová éra léčby metastatického NSCLC (nemalobuněčného plicního karcinomu)

Marie Drösslerová

Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) tvoří zhruba 80 % všech plicních karcinomů. Přes značné pokroky v léčbě se jedná o malignitu s velmi špatnou prognózou, vysokou incidencí a mortalitou. Zhruba polovina pacientů je diagnostikována v metastatickém stadiu. V 1. linii léčby metastatického NSCLC se dlouhou dobu uplatňovala pouze chemoterapie, případně paliativní radioterapie. Postupem času přišla cílená...

Zpět

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17 | 09 | 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09 | 09 | 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31 | 08 | 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.
Partneři projektu