This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Studie CATChEz

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny v Brně

Přežití nemocných s metastatickým nebo lokálně pokročilým renálním karcinomem významně prodloužila možnost sekvenčního podání jednotlivých preparátů (1). Everolimus jako inhibitor mTOR prokázal přínos po selhání anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) léčby. Studie fáze III RECORD-1 (Renal Cell Cancer Treatment with Oral RAD001 Given Daily) (2), hodnotila u pacientů s mRCC s progresí onemocnění po předchozí léčbě sunitinibem, sorafenibem nebo oběma přípravky...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu