This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Studie CATChEz

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny v Brně

Přežití nemocných s metastatickým nebo lokálně pokročilým renálním karcinomem významně prodloužila možnost sekvenčního podání jednotlivých preparátů (1). Everolimus jako inhibitor mTOR prokázal přínos po selhání anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) léčby. Studie fáze III RECORD-1 (Renal Cell Cancer Treatment with Oral RAD001 Given Daily) (2), hodnotila u pacientů s mRCC s progresí onemocnění po předchozí léčbě sunitinibem, sorafenibem nebo oběma přípravky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu