This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Studie CATChEz

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny v Brně

Přežití nemocných s metastatickým nebo lokálně pokročilým renálním karcinomem významně prodloužila možnost sekvenčního podání jednotlivých preparátů (1). Everolimus jako inhibitor mTOR prokázal přínos po selhání anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) léčby. Studie fáze III RECORD-1 (Renal Cell Cancer Treatment with Oral RAD001 Given Daily) (2), hodnotila u pacientů s mRCC s progresí onemocnění po předchozí léčbě sunitinibem, sorafenibem nebo oběma přípravky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu