This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Studie CATChEz

Jana Katolická

Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny v Brně

Přežití nemocných s metastatickým nebo lokálně pokročilým renálním karcinomem významně prodloužila možnost sekvenčního podání jednotlivých preparátů (1). Everolimus jako inhibitor mTOR prokázal přínos po selhání anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) léčby. Studie fáze III RECORD-1 (Renal Cell Cancer Treatment with Oral RAD001 Given Daily) (2), hodnotila u pacientů s mRCC s progresí onemocnění po předchozí léčbě sunitinibem, sorafenibem nebo oběma přípravky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu