This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Strava obézního diabetika – teorie a praxe

Aneta Sadílková1, Martina Karbanová1, 2

1 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Strava zásadně ovlivňuje nejen okamžitou kompenzaci, ale i celkový zdravotní stav pacienta s diabetem mellitem 2. typu. Edukace o stravě představuje významnou součást nefarmakologických opatření při diabetu, její nevhodně vedená forma však může vést k potřebě pacienta obhajovat se a hledat důvody, proč „to nejde“. Nedílnou součástí správně nastavené dietoterapie je určení optimálního příjmu energie. Součástí textu je zamyšlení...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu