This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Strava obézního diabetika – teorie a praxe

Aneta Sadílková1, Martina Karbanová1, 2

1 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Strava zásadně ovlivňuje nejen okamžitou kompenzaci, ale i celkový zdravotní stav pacienta s diabetem mellitem 2. typu. Edukace o stravě představuje významnou součást nefarmakologických opatření při diabetu, její nevhodně vedená forma však může vést k potřebě pacienta obhajovat se a hledat důvody, proč „to nejde“. Nedílnou součástí správně nastavené dietoterapie je určení optimálního příjmu energie. Součástí textu je zamyšlení...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu