This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Strava obézního diabetika – teorie a praxe

Aneta Sadílková1, Martina Karbanová1, 2

1 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Strava zásadně ovlivňuje nejen okamžitou kompenzaci, ale i celkový zdravotní stav pacienta s diabetem mellitem 2. typu. Edukace o stravě představuje významnou součást nefarmakologických opatření při diabetu, její nevhodně vedená forma však může vést k potřebě pacienta obhajovat se a hledat důvody, proč „to nejde“. Nedílnou součástí správně nastavené dietoterapie je určení optimálního příjmu energie. Součástí textu je zamyšlení...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu