This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Strava obézního diabetika – teorie a praxe

Aneta Sadílková1, Martina Karbanová1, 2

1 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Strava zásadně ovlivňuje nejen okamžitou kompenzaci, ale i celkový zdravotní stav pacienta s diabetem mellitem 2. typu. Edukace o stravě představuje významnou součást nefarmakologických opatření při diabetu, její nevhodně vedená forma však může vést k potřebě pacienta obhajovat se a hledat důvody, proč „to nejde“. Nedílnou součástí správně nastavené dietoterapie je určení optimálního příjmu energie. Součástí textu je zamyšlení...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu