This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Strava obézního diabetika – teorie a praxe

Aneta Sadílková1, Martina Karbanová1, 2

1 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Strava zásadně ovlivňuje nejen okamžitou kompenzaci, ale i celkový zdravotní stav pacienta s diabetem mellitem 2. typu. Edukace o stravě představuje významnou součást nefarmakologických opatření při diabetu, její nevhodně vedená forma však může vést k potřebě pacienta obhajovat se a hledat důvody, proč „to nejde“. Nedílnou součástí správně nastavené dietoterapie je určení optimálního příjmu energie. Součástí textu je zamyšlení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu