This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Spolupráce diabetologa, kardiologa a nefrologa v péči o diabetického pacienta s kardiovaskulárním a renálním onemocněním

Milan Flekač

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Hlavní příčinou smrti pacientů s diabetem 2. typu jsou kardiovaskulární (KV) onemocnění. Jsou také příčinou významné morbidity těchto pacientů. Volba antidiabetika při anamnéze manifestního KV onemocnění či přítomnosti indikátorů vysokého KV rizika nebo při anamnéze onemocnění ledvin či při srdečním selhání je nezávislá na aktuální hodnotě glykovaného hemoglobinu, resp. nezáleží, zda pacient dosahuje, či...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu