This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Spolupráce diabetologa, kardiologa a nefrologa v péči o diabetického pacienta s kardiovaskulárním a renálním onemocněním

Milan Flekač

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Hlavní příčinou smrti pacientů s diabetem 2. typu jsou kardiovaskulární (KV) onemocnění. Jsou také příčinou významné morbidity těchto pacientů. Volba antidiabetika při anamnéze manifestního KV onemocnění či přítomnosti indikátorů vysokého KV rizika nebo při anamnéze onemocnění ledvin či při srdečním selhání je nezávislá na aktuální hodnotě glykovaného hemoglobinu, resp. nezáleží, zda pacient dosahuje, či...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu