This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2022 Czech edition

Spolupráce diabetologa, kardiologa a nefrologa v péči o diabetického pacienta s kardiovaskulárním a renálním onemocněním

Milan Flekač

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Hlavní příčinou smrti pacientů s diabetem 2. typu jsou kardiovaskulární (KV) onemocnění. Jsou také příčinou významné morbidity těchto pacientů. Volba antidiabetika při anamnéze manifestního KV onemocnění či přítomnosti indikátorů vysokého KV rizika nebo při anamnéze onemocnění ledvin či při srdečním selhání je nezávislá na aktuální hodnotě glykovaného hemoglobinu, resp. nezáleží, zda pacient dosahuje, či...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu