This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Spojení mezi adherencí k metforminu a mortalitou ze všech příčin u nových uživatelů metforminu: studie případů a kontrol

Simard P, Presse N, Roy L, Dorais M, White-Guay B, Räkel A, Perreault S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Při léčbě diabetu 2. typu metforminem je četnost přežití lepší než u jiných perorálních antidiabetik. Tato výhoda však může být zeslabena nedostatečnou adherencí k léčbě.   CÍL: Naším cílem bylo prostudovat vztah mezi úrovní adherence k terapii metforminem a mortalitou ze všech příčin za dobu 10 let u incidentních uživatelů metforminu.   METODY: Uskutečnili jsme vnořenou studii případů a kontrol s použitím...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.




Partneři projektu