This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Spojení mezi adherencí k metforminu a mortalitou ze všech příčin u nových uživatelů metforminu: studie případů a kontrol

Simard P, Presse N, Roy L, Dorais M, White-Guay B, Räkel A, Perreault S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Při léčbě diabetu 2. typu metforminem je četnost přežití lepší než u jiných perorálních antidiabetik. Tato výhoda však může být zeslabena nedostatečnou adherencí k léčbě.   CÍL: Naším cílem bylo prostudovat vztah mezi úrovní adherence k terapii metforminem a mortalitou ze všech příčin za dobu 10 let u incidentních uživatelů metforminu.   METODY: Uskutečnili jsme vnořenou studii případů a kontrol s použitím...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu