This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Spojení mezi adherencí k metforminu a mortalitou ze všech příčin u nových uživatelů metforminu: studie případů a kontrol

Simard P, Presse N, Roy L, Dorais M, White-Guay B, Räkel A, Perreault S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Při léčbě diabetu 2. typu metforminem je četnost přežití lepší než u jiných perorálních antidiabetik. Tato výhoda však může být zeslabena nedostatečnou adherencí k léčbě.   CÍL: Naším cílem bylo prostudovat vztah mezi úrovní adherence k terapii metforminem a mortalitou ze všech příčin za dobu 10 let u incidentních uživatelů metforminu.   METODY: Uskutečnili jsme vnořenou studii případů a kontrol s použitím...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu