This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Souvislosti Alzheimerovy nemoci a diabetu 2. typu

Iva Holmerová

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a Gerontologické centrum, Praha

V roce 1907 popsal Alois Alzheimer případ své pacientky Augusty D, která zemřela v důsledku onemocnění, které postupně ochromovalo její myšlení i soběstačnost. Ve stejném roce publikoval pražský lékař Oskar Fischer studii, ve které srovnával patologické nálezy na dvanácti mozcích lidí, kteří zemřeli v důsledku demence, s kontrolní skupinou. Alzheimerův šéf prof. Kraepelin zařadil toto onemocnění do své učebnice pod názvem Alzheimerova nemoc. Alois...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu