This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Souvislosti Alzheimerovy nemoci a diabetu 2. typu

Iva Holmerová

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a Gerontologické centrum, Praha

V roce 1907 popsal Alois Alzheimer případ své pacientky Augusty D, která zemřela v důsledku onemocnění, které postupně ochromovalo její myšlení i soběstačnost. Ve stejném roce publikoval pražský lékař Oskar Fischer studii, ve které srovnával patologické nálezy na dvanácti mozcích lidí, kteří zemřeli v důsledku demence, s kontrolní skupinou. Alzheimerův šéf prof. Kraepelin zařadil toto onemocnění do své učebnice pod názvem Alzheimerova nemoc. Alois...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu