This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Souvislosti Alzheimerovy nemoci a diabetu 2. typu

Iva Holmerová

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a Gerontologické centrum, Praha

V roce 1907 popsal Alois Alzheimer případ své pacientky Augusty D, která zemřela v důsledku onemocnění, které postupně ochromovalo její myšlení i soběstačnost. Ve stejném roce publikoval pražský lékař Oskar Fischer studii, ve které srovnával patologické nálezy na dvanácti mozcích lidí, kteří zemřeli v důsledku demence, s kontrolní skupinou. Alzheimerův šéf prof. Kraepelin zařadil toto onemocnění do své učebnice pod názvem Alzheimerova nemoc. Alois...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu