This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Souvislost mezi užíváním metforminu a skóre kalcifikace podkolenní tepny u pacientů s diabetem 2. typu

Mary A, Hartemann A, Liabeuf S, Aubert CE, Kemel S, Salem JE, Cluzel P, Lenglet A, Massy ZA, Lalau JD, Mentaverri R, Bourron O, Kamel S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Kalcifikace cév (dále jen „VC“) je u diabetu 2. typu častým jevem a je spojena s kardiovaskulárními komplikacemi. Nedávné preklinické údaje ukazují, že metformin inhibuje VC jak in vitro, tak i u živočišných modelů. Účinky metforminu na pacienty s diabetickou VC však nebyly dříve popsány. Tato studie zkoumala souvislost s užíváním metforminu a kalcifikací arterií dolních končetin u pacientů s diabetem 2. typu a vysokým kardiovaskulárním...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu