This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Souvislost mezi užíváním metforminu a skóre kalcifikace podkolenní tepny u pacientů s diabetem 2. typu

Mary A, Hartemann A, Liabeuf S, Aubert CE, Kemel S, Salem JE, Cluzel P, Lenglet A, Massy ZA, Lalau JD, Mentaverri R, Bourron O, Kamel S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Kalcifikace cév (dále jen „VC“) je u diabetu 2. typu častým jevem a je spojena s kardiovaskulárními komplikacemi. Nedávné preklinické údaje ukazují, že metformin inhibuje VC jak in vitro, tak i u živočišných modelů. Účinky metforminu na pacienty s diabetickou VC však nebyly dříve popsány. Tato studie zkoumala souvislost s užíváním metforminu a kalcifikací arterií dolních končetin u pacientů s diabetem 2. typu a vysokým kardiovaskulárním...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu