This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2018 Czech edition

Souvislost mezi užíváním metforminu a skóre kalcifikace podkolenní tepny u pacientů s diabetem 2. typu

Mary A, Hartemann A, Liabeuf S, Aubert CE, Kemel S, Salem JE, Cluzel P, Lenglet A, Massy ZA, Lalau JD, Mentaverri R, Bourron O, Kamel S

Diabetology News 1/2018 Czech edition

PŘEDPOKLAD: Kalcifikace cév (dále jen „VC“) je u diabetu 2. typu častým jevem a je spojena s kardiovaskulárními komplikacemi. Nedávné preklinické údaje ukazují, že metformin inhibuje VC jak in vitro, tak i u živočišných modelů. Účinky metforminu na pacienty s diabetickou VC však nebyly dříve popsány. Tato studie zkoumala souvislost s užíváním metforminu a kalcifikací arterií dolních končetin u pacientů s diabetem 2. typu a vysokým kardiovaskulárním...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu