This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Současný stav dietologie a výživy v Čechách a na Moravě – co je nového?

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Dietologie je v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Edukaci o výživě dnes nerealizují pouze lékaři, ale mnohem více nelékařští zdravotničtí profesionálové – nutriční terapeuti či nutriční specialisté. Jejich správné vzdělávání je klíčové. Dietologie a výživa je dnes již standardem odborných doporučení všech medicínských oborů. Bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností koluje řada mýtů a omylů, které je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu