This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Současný stav dietologie a výživy v Čechách a na Moravě – co je nového?

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Dietologie je v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Edukaci o výživě dnes nerealizují pouze lékaři, ale mnohem více nelékařští zdravotničtí profesionálové – nutriční terapeuti či nutriční specialisté. Jejich správné vzdělávání je klíčové. Dietologie a výživa je dnes již standardem odborných doporučení všech medicínských oborů. Bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností koluje řada mýtů a omylů, které je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu