This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Současný stav dietologie a výživy v Čechách a na Moravě – co je nového?

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Dietologie je v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Edukaci o výživě dnes nerealizují pouze lékaři, ale mnohem více nelékařští zdravotničtí profesionálové – nutriční terapeuti či nutriční specialisté. Jejich správné vzdělávání je klíčové. Dietologie a výživa je dnes již standardem odborných doporučení všech medicínských oborů. Bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností koluje řada mýtů a omylů, které je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu