This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Současný stav dietologie a výživy v Čechách a na Moravě – co je nového?

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Dietologie je v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Edukaci o výživě dnes nerealizují pouze lékaři, ale mnohem více nelékařští zdravotničtí profesionálové – nutriční terapeuti či nutriční specialisté. Jejich správné vzdělávání je klíčové. Dietologie a výživa je dnes již standardem odborných doporučení všech medicínských oborů. Bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností koluje řada mýtů a omylů, které je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu