This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Současný stav dietologie a výživy v Čechách a na Moravě – co je nového?

Lukáš Zlatohlávek

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Dietologie je v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Edukaci o výživě dnes nerealizují pouze lékaři, ale mnohem více nelékařští zdravotničtí profesionálové – nutriční terapeuti či nutriční specialisté. Jejich správné vzdělávání je klíčové. Dietologie a výživa je dnes již standardem odborných doporučení všech medicínských oborů. Bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností koluje řada mýtů a omylů, které je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu