This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Současné uplatnění abemaciklibu (Verzenios®) v léčbě metastatického karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn V léčbě metastatického karcinomu prsu došlo k významným změnám. V léčbě v první linii dominuje kombinace hormonální léčby s inhibitory cyklin-dependentní kinázové 4 a 6 dráhy (CDK 4/6). Inhibice cyklin-dependentních kináz CDK 4/6 (abemaciklib, ribociklib a palbociklib) se ukázala jako účinná při zmírňování rezistence na hormonální léčbu a několik studií zkoumajících účinnost inhibitorů CDK...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu