This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Současné uplatnění abemaciklibu (Verzenios®) v léčbě metastatického karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn V léčbě metastatického karcinomu prsu došlo k významným změnám. V léčbě v první linii dominuje kombinace hormonální léčby s inhibitory cyklin-dependentní kinázové 4 a 6 dráhy (CDK 4/6). Inhibice cyklin-dependentních kináz CDK 4/6 (abemaciklib, ribociklib a palbociklib) se ukázala jako účinná při zmírňování rezistence na hormonální léčbu a několik studií zkoumajících účinnost inhibitorů CDK...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu