This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Současné uplatnění abemaciklibu (Verzenios®) v léčbě metastatického karcinomu prsu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn V léčbě metastatického karcinomu prsu došlo k významným změnám. V léčbě v první linii dominuje kombinace hormonální léčby s inhibitory cyklin-dependentní kinázové 4 a 6 dráhy (CDK 4/6). Inhibice cyklin-dependentních kináz CDK 4/6 (abemaciklib, ribociklib a palbociklib) se ukázala jako účinná při zmírňování rezistence na hormonální léčbu a několik studií zkoumajících účinnost inhibitorů CDK...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu