This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Současné poznatky o mykobiomu a jeho roli v onemocnění člověka

Vanda Chrenková

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Souhrn Výzkum v oblasti humánního mikrobiomu a nově i mykobiomu v současnosti zažívá velký rozmach. S rozvojem vysokokapacitních molekulárně biologických metod, zejména sekvenování nové generace, se zlepšují možnosti studia mykobiomu. Nové poznatky evokují nové možnosti vysvětlení příčin celé řady onemocnění a jejich exacerbací. Je stále více zmiňována spoluúčast mykobiomu v patogenezi imunitně podmíněných a chronických onemocnění, jako jsou nespecifické střevní záněty nebo chronická...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu