This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Současné poznatky o mykobiomu a jeho roli v onemocnění člověka

Vanda Chrenková

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Souhrn Výzkum v oblasti humánního mikrobiomu a nově i mykobiomu v současnosti zažívá velký rozmach. S rozvojem vysokokapacitních molekulárně biologických metod, zejména sekvenování nové generace, se zlepšují možnosti studia mykobiomu. Nové poznatky evokují nové možnosti vysvětlení příčin celé řady onemocnění a jejich exacerbací. Je stále více zmiňována spoluúčast mykobiomu v patogenezi imunitně podmíněných a chronických onemocnění, jako jsou nespecifické střevní záněty nebo chronická...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu