This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Současné poznatky o mykobiomu a jeho roli v onemocnění člověka

Vanda Chrenková

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Souhrn Výzkum v oblasti humánního mikrobiomu a nově i mykobiomu v současnosti zažívá velký rozmach. S rozvojem vysokokapacitních molekulárně biologických metod, zejména sekvenování nové generace, se zlepšují možnosti studia mykobiomu. Nové poznatky evokují nové možnosti vysvětlení příčin celé řady onemocnění a jejich exacerbací. Je stále více zmiňována spoluúčast mykobiomu v patogenezi imunitně podmíněných a chronických onemocnění, jako jsou nespecifické střevní záněty nebo chronická...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu