This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Současné poznatky o mykobiomu a jeho roli v onemocnění člověka

Vanda Chrenková

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Souhrn Výzkum v oblasti humánního mikrobiomu a nově i mykobiomu v současnosti zažívá velký rozmach. S rozvojem vysokokapacitních molekulárně biologických metod, zejména sekvenování nové generace, se zlepšují možnosti studia mykobiomu. Nové poznatky evokují nové možnosti vysvětlení příčin celé řady onemocnění a jejich exacerbací. Je stále více zmiňována spoluúčast mykobiomu v patogenezi imunitně podmíněných a chronických onemocnění, jako jsou nespecifické střevní záněty nebo chronická...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu