This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

A. Poprach, R. Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných preparátů, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jedná se o checkpoint inhibitory a o cílenou terapii. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu