This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

A. Poprach, R. Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných preparátů, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jedná se o checkpoint inhibitory a o cílenou terapii. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu