This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

A. Poprach, R. Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných preparátů, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jedná se o checkpoint inhibitory a o cílenou terapii. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu