This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

A. Poprach, R. Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných preparátů, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jedná se o checkpoint inhibitory a o cílenou terapii. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu