This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

A. Poprach, R. Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním či diseminovaným maligním melanomem je velmi vážná. Kombinovaná chemoterapie s cytokiny neprodlužuje celkové přežití. V současné době máme k dispozici řadu velmi účinných preparátů, které dramaticky změnily přežívání pacientů s pokročilým melanomem. Jedná se o checkpoint inhibitory a o cílenou terapii. Díky těmto lékům se zvýšily počty odpovědí...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu