This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Současné doporučené postupy sekvenční léčby u mCRPC

Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Generalizovaný karcinom prostaty se v počátečním období léčby jeví jako hormon-senzitivní onemocnění. Léčba se standardně zahajuje hormonální manipulací, což je nasazení androgendeprivační terapie. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace LHRH antagonisty/agonisty nebo provedení chirurgické kastrace. Cílem je dosažení kastrační hladiny testosteronu.   Dobrá odpověď na androgendeprivační léčbu ale končí asi po dvou až třech letech, poté se rozvíjí...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu