This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Současné doporučené postupy sekvenční léčby u mCRPC

Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Generalizovaný karcinom prostaty se v počátečním období léčby jeví jako hormon-senzitivní onemocnění. Léčba se standardně zahajuje hormonální manipulací, což je nasazení androgendeprivační terapie. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace LHRH antagonisty/agonisty nebo provedení chirurgické kastrace. Cílem je dosažení kastrační hladiny testosteronu.   Dobrá odpověď na androgendeprivační léčbu ale končí asi po dvou až třech letech, poté se rozvíjí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu