This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Současné doporučené postupy sekvenční léčby u mCRPC

Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Generalizovaný karcinom prostaty se v počátečním období léčby jeví jako hormon-senzitivní onemocnění. Léčba se standardně zahajuje hormonální manipulací, což je nasazení androgendeprivační terapie. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace LHRH antagonisty/agonisty nebo provedení chirurgické kastrace. Cílem je dosažení kastrační hladiny testosteronu.   Dobrá odpověď na androgendeprivační léčbu ale končí asi po dvou až třech letech, poté se rozvíjí...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu