This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2017 Czech edition

Současné doporučené postupy sekvenční léčby u mCRPC

Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Generalizovaný karcinom prostaty se v počátečním období léčby jeví jako hormon-senzitivní onemocnění. Léčba se standardně zahajuje hormonální manipulací, což je nasazení androgendeprivační terapie. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace LHRH antagonisty/agonisty nebo provedení chirurgické kastrace. Cílem je dosažení kastrační hladiny testosteronu.   Dobrá odpověď na androgendeprivační léčbu ale končí asi po dvou až třech letech, poté se rozvíjí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu