This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Somatostatinová analoga jako základ systémové léčby metastatických dobře diferencovaných neuroendokrinních tumorů

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Dobře diferencované neuroendokrinní nádory jsou jednou z jednotek patřících mezi neuroendokrinní neoplazie (NEN). NEN zahrnují širokou skupinu nádorových onemocnění různého maligního potenciálu a různého tkáňového původu. Existují jak orgánově specifické NEN, vycházející z orgánů, které jsou celé tvořeny neuroendokrinními buňkami, tak NEN vycházejícími z difuzního neuroendokrinního systému (DNIES), který je rozptýlen ve všech tkáních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu