This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Slovo úvodem

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, NNB, IPVZ Praha

Nezadržitelně se zvyšující incidence nádorových onemocnění ve vyspělých zemích je všeobecně akceptovaný a stárnutím populace vysvětlovaný jev. Počty nemocných s nádorovým onemocněním se prokazatelně rok od roku celosvětově zvyšují. Každoročně je diagnostikováno 12 milionů nových onemocnění a je zaznamenáno 7,6 milionů úmrtí (kolem 20 000 úmrtí denně). Podle předpovědi Světové zdravotnické organizace (The World Cancer Report 2014) lze v dalších dvou dekádách...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu