This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2024

SLOVO ÚVODEM

Luboš Petruželka

prezident kolokvia
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, IPVZ Praha

INOVATIVNÍ LÉČBA ZHOUBNÝCH NÁDORŮ NA ROZCESTÍ PRECIZNÍ MEDICÍNY Výsledkem evoluce léčebných systémových modalit je zařazení inovativních léčebných modalit, jako je terčová (cílená biologická) léčba a imunoterapie „checkpoint inhibitory“, mezi klíčové a nezastupitelné modality a indikační stagnace chemoterapie. Koncept precizní onkologie je klíčem k inovaci systémových modalit. Hlavním úskalím nepersonalizované léčby („striktně“ podle klinických guidelines) je molekulární nádorová heterogenita. Podle dřívější...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu