This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Slovo úvodem

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Otvíráte další číslo časopisu Diabetology News. Delší článek, tentokrát od profesora Rybky, je věnován problematice prediabetu. Dnes už nejen diabetologové, ale i praktičtí lékaři a internisté vědí, že prediabetes není žádný hraniční stav. Je to diagnóza, která má svoji diagnostiku, léčbu i komplikace. K léčbě nyní u podstatné části pacientů patří kromě dietních a režimových opatření také metformin. Pan profesor Rybka připomíná...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu