This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

SHAPE Meeting 12.–13. října 2018

Pavla Paterová

Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Německé velkoměsto Frankfurt nad Mohanem přivítalo v časném a teplém podzimu setkání SHAPE. Největší město spolkové země Hesensko se může pyšnit novodobými mrakodrapy připomínajícími americký New York, ale také starým městem. Perlou historického centra je středověká katedrála Kaiserdom, kde byli voleni němečtí králové a římští císaři Svaté říše římské. Na odborném setkání, které se konalo v příjemném prostředí hotelu Plaza...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu