This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

SHAPE Meeting 12.–13. října 2018

Pavla Paterová

Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Německé velkoměsto Frankfurt nad Mohanem přivítalo v časném a teplém podzimu setkání SHAPE. Největší město spolkové země Hesensko se může pyšnit novodobými mrakodrapy připomínajícími americký New York, ale také starým městem. Perlou historického centra je středověká katedrála Kaiserdom, kde byli voleni němečtí králové a římští císaři Svaté říše římské. Na odborném setkání, které se konalo v příjemném prostředí hotelu Plaza...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu