This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

SHAPE Meeting 12.–13. října 2018

Pavla Paterová

Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Německé velkoměsto Frankfurt nad Mohanem přivítalo v časném a teplém podzimu setkání SHAPE. Největší město spolkové země Hesensko se může pyšnit novodobými mrakodrapy připomínajícími americký New York, ale také starým městem. Perlou historického centra je středověká katedrála Kaiserdom, kde byli voleni němečtí králové a římští císaři Svaté říše římské. Na odborném setkání, které se konalo v příjemném prostředí hotelu Plaza...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu