This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

SHAPE Meeting 12.–13. října 2018

Pavla Paterová

Ústav klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Německé velkoměsto Frankfurt nad Mohanem přivítalo v časném a teplém podzimu setkání SHAPE. Největší město spolkové země Hesensko se může pyšnit novodobými mrakodrapy připomínajícími americký New York, ale také starým městem. Perlou historického centra je středověká katedrála Kaiserdom, kde byli voleni němečtí králové a římští císaři Svaté říše římské. Na odborném setkání, které se konalo v příjemném prostředí hotelu Plaza...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu