This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Setkání v Syrakusách: Patronka oftalmologie svatá Lucie a mistr šerosvitu Caravaggio

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

1 Historička umění
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V dnešním pojednání o endokrinologii v umění se zastavíme u odkazu svaté Lucie, patronky očních nemocí a očního lékařství. Oční nálezy jsou pro endokrinologa skutečným „oknem do organizmu“ a oftalmolog je jeho každodenním partnerem v diagnostice. Oční nálezy u diabetických pacientů, u tyreotoxikózy, atrofie zrakových nervů při poruchách vývoje střední čáry, bitemporální hemianopsie při expanzi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu