This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Setkání v Syrakusách: Patronka oftalmologie svatá Lucie a mistr šerosvitu Caravaggio

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

1 Historička umění
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V dnešním pojednání o endokrinologii v umění se zastavíme u odkazu svaté Lucie, patronky očních nemocí a očního lékařství. Oční nálezy jsou pro endokrinologa skutečným „oknem do organizmu“ a oftalmolog je jeho každodenním partnerem v diagnostice. Oční nálezy u diabetických pacientů, u tyreotoxikózy, atrofie zrakových nervů při poruchách vývoje střední čáry, bitemporální hemianopsie při expanzi...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu