This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Setkání v Syrakusách: Patronka oftalmologie svatá Lucie a mistr šerosvitu Caravaggio

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

1 Historička umění
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V dnešním pojednání o endokrinologii v umění se zastavíme u odkazu svaté Lucie, patronky očních nemocí a očního lékařství. Oční nálezy jsou pro endokrinologa skutečným „oknem do organizmu“ a oftalmolog je jeho každodenním partnerem v diagnostice. Oční nálezy u diabetických pacientů, u tyreotoxikózy, atrofie zrakových nervů při poruchách vývoje střední čáry, bitemporální hemianopsie při expanzi...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu