This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2018 Czech edition

Setkání v Syrakusách: Patronka oftalmologie svatá Lucie a mistr šerosvitu Caravaggio

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

1 Historička umění
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V dnešním pojednání o endokrinologii v umění se zastavíme u odkazu svaté Lucie, patronky očních nemocí a očního lékařství. Oční nálezy jsou pro endokrinologa skutečným „oknem do organizmu“ a oftalmolog je jeho každodenním partnerem v diagnostice. Oční nálezy u diabetických pacientů, u tyreotoxikózy, atrofie zrakových nervů při poruchách vývoje střední čáry, bitemporální hemianopsie při expanzi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu