This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Šestileté sledování výskytu zlomenin a vývoje volumetrické kostní denzity u dívek s Turnerovým syndromem

Ondřej Souček (Praha), Eckhard Schönau (Kolín nad Rýnem), Jan Lebl (Praha), Johannes Willnecker (Pforzheim), Zdeněk Hlávka (Praha), Zdeněk Šumník (Praha)

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Úvod Turnerův syndrom (TS) je způsoben delecí jednoho X chromozomu, postihuje zhruba 1:2000 živě narozených dívek a vyznačuje se především poruchou růstu a hypergonadotropním hypogonadizmem. Ženy s Turnerovým syndromem mají zvýšené riziko fraktur a osteoporózy. Naším cílem bylo v longitudinální studii zjistit, zda je výskyt zlomenin významných pro diagnostiku osteoporózy u dívek s TS vyšší než u zdravé populace a jak se u nich vyvíjí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu