This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Šestileté sledování výskytu zlomenin a vývoje volumetrické kostní denzity u dívek s Turnerovým syndromem

Ondřej Souček (Praha), Eckhard Schönau (Kolín nad Rýnem), Jan Lebl (Praha), Johannes Willnecker (Pforzheim), Zdeněk Hlávka (Praha), Zdeněk Šumník (Praha)

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Úvod Turnerův syndrom (TS) je způsoben delecí jednoho X chromozomu, postihuje zhruba 1:2000 živě narozených dívek a vyznačuje se především poruchou růstu a hypergonadotropním hypogonadizmem. Ženy s Turnerovým syndromem mají zvýšené riziko fraktur a osteoporózy. Naším cílem bylo v longitudinální studii zjistit, zda je výskyt zlomenin významných pro diagnostiku osteoporózy u dívek s TS vyšší než u zdravé populace a jak se u nich vyvíjí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu