This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Šestileté sledování výskytu zlomenin a vývoje volumetrické kostní denzity u dívek s Turnerovým syndromem

Ondřej Souček (Praha), Eckhard Schönau (Kolín nad Rýnem), Jan Lebl (Praha), Johannes Willnecker (Pforzheim), Zdeněk Hlávka (Praha), Zdeněk Šumník (Praha)

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Úvod Turnerův syndrom (TS) je způsoben delecí jednoho X chromozomu, postihuje zhruba 1:2000 živě narozených dívek a vyznačuje se především poruchou růstu a hypergonadotropním hypogonadizmem. Ženy s Turnerovým syndromem mají zvýšené riziko fraktur a osteoporózy. Naším cílem bylo v longitudinální studii zjistit, zda je výskyt zlomenin významných pro diagnostiku osteoporózy u dívek s TS vyšší než u zdravé populace a jak se u nich vyvíjí...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu