This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod Cílená léčba inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFRi) a inhibitorů savčího cíle rapamycinu (mTORi) zlepšila kvalitu života a přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledvin (mRCC). Nicméně kurativní léčba u velké většiny pacientů není možná a optimální sekvence těchto léků může vést k lepším výsledkům a zároveň minimalizovat toxicitu. V současnosti se ukazuje, že léčba by měla začít podáváním VEGFRi a mTORi by...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu