This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod Cílená léčba inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFRi) a inhibitorů savčího cíle rapamycinu (mTORi) zlepšila kvalitu života a přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledvin (mRCC). Nicméně kurativní léčba u velké většiny pacientů není možná a optimální sekvence těchto léků může vést k lepším výsledkům a zároveň minimalizovat toxicitu. V současnosti se ukazuje, že léčba by měla začít podáváním VEGFRi a mTORi by...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu