This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK - Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod Cílená léčba inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFRi) a inhibitorů savčího cíle rapamycinu (mTORi) zlepšila kvalitu života a přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledvin (mRCC). Nicméně kurativní léčba u velké většiny pacientů není možná a optimální sekvence těchto léků může vést k lepším výsledkům a zároveň minimalizovat toxicitu. V současnosti se ukazuje, že léčba by měla začít podáváním VEGFRi a mTORi by...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu