This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2021 Czech edition

Sekvenční léčba u metastatického BRAF V600 mutovaného melanomu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Zamyšlení nad významem výsledku prospektivní sběrné studie nizozemského melanomového registru autorů Breeschotena et al.   Souhrn Léčba metastatického melanomu zaznamenala v posledních 10 letech velký pokrok, který přinesl změnu v prognóze přežití pacientů. Z dřívějších 6–8 měsíců se medián přežití prodloužil na 24 měsíců a více. Současně dominují dvě hlavní terapeutické strategie v léčbě metastatického...

Zpět

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17 | 09 | 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09 | 09 | 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31 | 08 | 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.
Partneři projektu