This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Sekvenční léčba papilárního typu karcinomu ledviny – hodnocení dle RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)

Jana Dušánková

KOC Ústí nad Labem

Úvod Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1‒2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím histologickým typem je světlobuněčný renální karcinom (konvenční), který tvoří kolem 75 % všech nádorů ledviny. Jednou z dalších variant je papilární renální karcinom (10‒15 %), označený jako samostatná skupina renálních karcinomů podle klasifikace WHO z roku 2004. Rozlišujeme 2 subtypy,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu