This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Sekvenční léčba papilárního typu karcinomu ledviny – hodnocení dle RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)

Jana Dušánková

KOC Ústí nad Labem

Úvod Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1‒2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím histologickým typem je světlobuněčný renální karcinom (konvenční), který tvoří kolem 75 % všech nádorů ledviny. Jednou z dalších variant je papilární renální karcinom (10‒15 %), označený jako samostatná skupina renálních karcinomů podle klasifikace WHO z roku 2004. Rozlišujeme 2 subtypy,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu