This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Sekvenční léčba papilárního typu karcinomu ledviny – hodnocení dle RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)

Jana Dušánková

KOC Ústí nad Labem

Úvod Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1‒2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím histologickým typem je světlobuněčný renální karcinom (konvenční), který tvoří kolem 75 % všech nádorů ledviny. Jednou z dalších variant je papilární renální karcinom (10‒15 %), označený jako samostatná skupina renálních karcinomů podle klasifikace WHO z roku 2004. Rozlišujeme 2 subtypy,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu