This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2017 Czech edition

Sekvenční léčba papilárního typu karcinomu ledviny – hodnocení dle RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)

Jana Dušánková

KOC Ústí nad Labem

Úvod Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1‒2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím histologickým typem je světlobuněčný renální karcinom (konvenční), který tvoří kolem 75 % všech nádorů ledviny. Jednou z dalších variant je papilární renální karcinom (10‒15 %), označený jako samostatná skupina renálních karcinomů podle klasifikace WHO z roku 2004. Rozlišujeme 2 subtypy,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu