This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Sekvence léčby metastatického kolorektálního karcinomu: IgG1 vs. IgG2

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Cetuximab a panitumumab – dvě protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto protilátky se zaměřují na extracelulární doménu EGFR. Cetuximab je chimérická IgG1 kombinovaná myší a lidská protilátka. Panitumumab je plně humánní IgG2 protilátka. Přibližně 60 % pacientů s nádorem s divokým...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu