This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Sekvence léčby metastatického kolorektálního karcinomu: IgG1 vs. IgG2

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Cetuximab a panitumumab – dvě protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto protilátky se zaměřují na extracelulární doménu EGFR. Cetuximab je chimérická IgG1 kombinovaná myší a lidská protilátka. Panitumumab je plně humánní IgG2 protilátka. Přibližně 60 % pacientů s nádorem s divokým...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu