This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Sekvence léčby metastatického kolorektálního karcinomu: IgG1 vs. IgG2

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Cetuximab a panitumumab – dvě protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto protilátky se zaměřují na extracelulární doménu EGFR. Cetuximab je chimérická IgG1 kombinovaná myší a lidská protilátka. Panitumumab je plně humánní IgG2 protilátka. Přibližně 60 % pacientů s nádorem s divokým...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu