This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Sekvence léčby metastatického kolorektálního karcinomu: IgG1 vs. IgG2

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Cetuximab a panitumumab – dvě protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto protilátky se zaměřují na extracelulární doménu EGFR. Cetuximab je chimérická IgG1 kombinovaná myší a lidská protilátka. Panitumumab je plně humánní IgG2 protilátka. Přibližně 60 % pacientů s nádorem s divokým...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu