This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Sekvence léčby metastatického kolorektálního karcinomu: IgG1 vs. IgG2

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Souhrn Cetuximab a panitumumab – dvě protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou součástí standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto protilátky se zaměřují na extracelulární doménu EGFR. Cetuximab je chimérická IgG1 kombinovaná myší a lidská protilátka. Panitumumab je plně humánní IgG2 protilátka. Přibližně 60 % pacientů s nádorem s divokým...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu