This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Sekvence léčby anti-EGFR vs. anti-VEGF u pacientů s mCRC

Michal Eid1, Lumír Kunovský2, 3

1 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno
3 Chirurgická klinika FN Brno

Souhrn Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších malignit. Incidence v České republice je jednou z nejvyšších. Léčba metastatického onemocnění se vyvíjela v průběhu posledních desetiletí poměrně výrazně a nyní může zajistit dlouhodobé přežívání přesahující 30 měsíců. Kromě chemoterapie se uplatňuje i biologická léčba anti-VEGF a anti-EGFR protilátkami. Nezbytnou znalostí k jejich indikaci je mutační stav KRAS a NRAS, dále je vhodné testovat i mutace BRAF....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu