This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Sekvence léčby anti-EGFR vs. anti-VEGF u pacientů s mCRC

Michal Eid1, Lumír Kunovský2, 3

1 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno
3 Chirurgická klinika FN Brno

Souhrn Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších malignit. Incidence v České republice je jednou z nejvyšších. Léčba metastatického onemocnění se vyvíjela v průběhu posledních desetiletí poměrně výrazně a nyní může zajistit dlouhodobé přežívání přesahující 30 měsíců. Kromě chemoterapie se uplatňuje i biologická léčba anti-VEGF a anti-EGFR protilátkami. Nezbytnou znalostí k jejich indikaci je mutační stav KRAS a NRAS, dále je vhodné testovat i mutace BRAF....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu