This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Sekvence léčby anti-EGFR vs. anti-VEGF u pacientů s mCRC

Michal Eid1, Lumír Kunovský2, 3

1 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno
3 Chirurgická klinika FN Brno

Souhrn Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších malignit. Incidence v České republice je jednou z nejvyšších. Léčba metastatického onemocnění se vyvíjela v průběhu posledních desetiletí poměrně výrazně a nyní může zajistit dlouhodobé přežívání přesahující 30 měsíců. Kromě chemoterapie se uplatňuje i biologická léčba anti-VEGF a anti-EGFR protilátkami. Nezbytnou znalostí k jejich indikaci je mutační stav KRAS a NRAS, dále je vhodné testovat i mutace BRAF....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu