This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2019 Czech edition

Sekvence léčby anti-EGFR vs. anti-VEGF u pacientů s mCRC

Michal Eid1, Lumír Kunovský2, 3

1 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
2 Interní gastroenterologická klinika FN Brno
3 Chirurgická klinika FN Brno

Souhrn Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších malignit. Incidence v České republice je jednou z nejvyšších. Léčba metastatického onemocnění se vyvíjela v průběhu posledních desetiletí poměrně výrazně a nyní může zajistit dlouhodobé přežívání přesahující 30 měsíců. Kromě chemoterapie se uplatňuje i biologická léčba anti-VEGF a anti-EGFR protilátkami. Nezbytnou znalostí k jejich indikaci je mutační stav KRAS a NRAS, dále je vhodné testovat i mutace BRAF....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu