This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

SABCS 2015

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Na letošní konferenci v San Antoniu věnované karcinomu prsu zazněla řada zajímavých sdělení. Velká část z nich byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu (TNBC).   V posledních letech se v odborných kruzích vede diskuse o zařazení karboplatiny do standardní léčby u pacientek s TNBC. Na loňské konferenci SABCS 2014 byly prezentované výsledky klinické studie TNT u metastatického TNBC, která potvrdila lepší účinnost karboplatiny ve srovnání s docetaxelem pouze...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu