This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

SABCS 2015

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Na letošní konferenci v San Antoniu věnované karcinomu prsu zazněla řada zajímavých sdělení. Velká část z nich byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu (TNBC).   V posledních letech se v odborných kruzích vede diskuse o zařazení karboplatiny do standardní léčby u pacientek s TNBC. Na loňské konferenci SABCS 2014 byly prezentované výsledky klinické studie TNT u metastatického TNBC, která potvrdila lepší účinnost karboplatiny ve srovnání s docetaxelem pouze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu