This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

SABCS 2015

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Na letošní konferenci v San Antoniu věnované karcinomu prsu zazněla řada zajímavých sdělení. Velká část z nich byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu (TNBC).   V posledních letech se v odborných kruzích vede diskuse o zařazení karboplatiny do standardní léčby u pacientek s TNBC. Na loňské konferenci SABCS 2014 byly prezentované výsledky klinické studie TNT u metastatického TNBC, která potvrdila lepší účinnost karboplatiny ve srovnání s docetaxelem pouze...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu