This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

SABCS 2015

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Na letošní konferenci v San Antoniu věnované karcinomu prsu zazněla řada zajímavých sdělení. Velká část z nich byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu (TNBC).   V posledních letech se v odborných kruzích vede diskuse o zařazení karboplatiny do standardní léčby u pacientek s TNBC. Na loňské konferenci SABCS 2014 byly prezentované výsledky klinické studie TNT u metastatického TNBC, která potvrdila lepší účinnost karboplatiny ve srovnání s docetaxelem pouze...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu