This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

SABCS 2015

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Na letošní konferenci v San Antoniu věnované karcinomu prsu zazněla řada zajímavých sdělení. Velká část z nich byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu (TNBC).   V posledních letech se v odborných kruzích vede diskuse o zařazení karboplatiny do standardní léčby u pacientek s TNBC. Na loňské konferenci SABCS 2014 byly prezentované výsledky klinické studie TNT u metastatického TNBC, která potvrdila lepší účinnost karboplatiny ve srovnání s docetaxelem pouze...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu