This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy

Ledjona Toni

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V tomto článku i v navazujícím příspěvku, jehož autorem je kolega MUDr. Václav Hána, vám přinášíme shrnutí informací, které zazněly během přednášek sympozia s názvem Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy. Sympozium proběhlo v rámci 40. endokrinologických dnů v Praze v říjnu 2017 a podpořila jej společnost Pfizer. Bylo věnované 30. výročí uvedení na trh prvního tzv. autentického rekombinantního lidského růstového hormonu.   Souhrn První...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu