This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy

Ledjona Toni

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V tomto článku i v navazujícím příspěvku, jehož autorem je kolega MUDr. Václav Hána, vám přinášíme shrnutí informací, které zazněly během přednášek sympozia s názvem Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy. Sympozium proběhlo v rámci 40. endokrinologických dnů v Praze v říjnu 2017 a podpořila jej společnost Pfizer. Bylo věnované 30. výročí uvedení na trh prvního tzv. autentického rekombinantního lidského růstového hormonu.   Souhrn První...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu