This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy

Ledjona Toni

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V tomto článku i v navazujícím příspěvku, jehož autorem je kolega MUDr. Václav Hána, vám přinášíme shrnutí informací, které zazněly během přednášek sympozia s názvem Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy. Sympozium proběhlo v rámci 40. endokrinologických dnů v Praze v říjnu 2017 a podpořila jej společnost Pfizer. Bylo věnované 30. výročí uvedení na trh prvního tzv. autentického rekombinantního lidského růstového hormonu.   Souhrn První...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu