This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy

Ledjona Toni

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V tomto článku i v navazujícím příspěvku, jehož autorem je kolega MUDr. Václav Hána, vám přinášíme shrnutí informací, které zazněly během přednášek sympozia s názvem Růst a růstový hormon: nové koncepty a perspektivy. Sympozium proběhlo v rámci 40. endokrinologických dnů v Praze v říjnu 2017 a podpořila jej společnost Pfizer. Bylo věnované 30. výročí uvedení na trh prvního tzv. autentického rekombinantního lidského růstového hormonu.   Souhrn První...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu