This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Roztroušená skleróza u dětí

Radomír Taláb1, Marika Talábová2

1 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
2 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn V posledních 15 letech byl v mezinárodních a kooperativních studiích identifikován zvýšený počet genetických a environmentálních rizikových faktorů pro roztroušenou sklerózu (RS) u dětí, což přispělo k lepšímu chápání patofyziologie RS. Za rizikové faktory RS u dětí jsou považovány puberta a pohlavní hormony, obezita, hladina vitaminu D, expozice virům, kouření, složení stravy a genetické faktory. Diagnostika musí být rozšířená o vyloučení ostatních zánětlivých onemocnění. Ne...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu