This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Roztroušená skleróza u dětí

Radomír Taláb1, Marika Talábová2

1 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
2 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn V posledních 15 letech byl v mezinárodních a kooperativních studiích identifikován zvýšený počet genetických a environmentálních rizikových faktorů pro roztroušenou sklerózu (RS) u dětí, což přispělo k lepšímu chápání patofyziologie RS. Za rizikové faktory RS u dětí jsou považovány puberta a pohlavní hormony, obezita, hladina vitaminu D, expozice virům, kouření, složení stravy a genetické faktory. Diagnostika musí být rozšířená o vyloučení ostatních zánětlivých onemocnění. Ne...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu