This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Roztroušená skleróza u dětí

Radomír Taláb1, Marika Talábová2

1 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
2 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn V posledních 15 letech byl v mezinárodních a kooperativních studiích identifikován zvýšený počet genetických a environmentálních rizikových faktorů pro roztroušenou sklerózu (RS) u dětí, což přispělo k lepšímu chápání patofyziologie RS. Za rizikové faktory RS u dětí jsou považovány puberta a pohlavní hormony, obezita, hladina vitaminu D, expozice virům, kouření, složení stravy a genetické faktory. Diagnostika musí být rozšířená o vyloučení ostatních zánětlivých onemocnění. Ne...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu