This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

MUDr. Tomáš Hucl, PhD.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane doktore, v loňském roce jste byl mezinárodní komisí Ceny Dr. R. O. Barese oceněn druhým místem v této soutěži. Cenu jste získal za hlavní autorství studie, shrnující závěry mezinárodního týmu a prezentující výsledky zásadní pro pochopení procesů karcinogeneze. Váš příspěvek byl vybrán také vzhledem k významnosti tématu. Jak dlouho se věnujete této specializaci...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu