This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

MUDr. Tomáš Hucl, PhD.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane doktore, v loňském roce jste byl mezinárodní komisí Ceny Dr. R. O. Barese oceněn druhým místem v této soutěži. Cenu jste získal za hlavní autorství studie, shrnující závěry mezinárodního týmu a prezentující výsledky zásadní pro pochopení procesů karcinogeneze. Váš příspěvek byl vybrán také vzhledem k významnosti tématu. Jak dlouho se věnujete této specializaci...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu