This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

MUDr. Tomáš Hucl, PhD.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane doktore, v loňském roce jste byl mezinárodní komisí Ceny Dr. R. O. Barese oceněn druhým místem v této soutěži. Cenu jste získal za hlavní autorství studie, shrnující závěry mezinárodního týmu a prezentující výsledky zásadní pro pochopení procesů karcinogeneze. Váš příspěvek byl vybrán také vzhledem k významnosti tématu. Jak dlouho se věnujete této specializaci...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu