This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

MUDr. Tomáš Hucl, PhD.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane doktore, v loňském roce jste byl mezinárodní komisí Ceny Dr. R. O. Barese oceněn druhým místem v této soutěži. Cenu jste získal za hlavní autorství studie, shrnující závěry mezinárodního týmu a prezentující výsledky zásadní pro pochopení procesů karcinogeneze. Váš příspěvek byl vybrán také vzhledem k významnosti tématu. Jak dlouho se věnujete této specializaci...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu