This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

doc. MUDr. J. Kotrlík, CSc.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane docente, jste předsedou a jedním ze dvou členů zastupujících Českou republiku v mezinárodní komisi, která rozhoduje o vítězích Ceny Dr. R. O. Barese. Druhým zástupcem ČR je prof. MUDr. R. Dítě, DrSc. Jedná se o soutěž, kterou vypsalo vedení farmaceutické firmy PRO.MED.CS Praha a. s. k uctění památky Dr. R. O. Barese, zakladatele...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu