This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

doc. MUDr. J. Kotrlík, CSc.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane docente, jste předsedou a jedním ze dvou členů zastupujících Českou republiku v mezinárodní komisi, která rozhoduje o vítězích Ceny Dr. R. O. Barese. Druhým zástupcem ČR je prof. MUDr. R. Dítě, DrSc. Jedná se o soutěž, kterou vypsalo vedení farmaceutické firmy PRO.MED.CS Praha a. s. k uctění památky Dr. R. O. Barese, zakladatele...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu