This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

prof. MUDr. R. Dítě, DrSc.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane profesore, účastníte se různých mezinárodních odborných setkání, která jsou zaměřena na nejnovější lékařské poznatky. V květnu loňského roku jste navštívil také Kyjev při příležitosti konání Mezinárodního astroenterologického sympozia. Toto sympozium, v pořadí už osmé, patří k nejvýznamnějším v oboru gastroenterologie. Můžete nám říci něco o historii tohoto sympozia? Sympozium v Kyjevě bylo jednou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu