This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

prof. MUDr. R. Dítě, DrSc.

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane profesore, účastníte se různých mezinárodních odborných setkání, která jsou zaměřena na nejnovější lékařské poznatky. V květnu loňského roku jste navštívil také Kyjev při příležitosti konání Mezinárodního astroenterologického sympozia. Toto sympozium, v pořadí už osmé, patří k nejvýznamnějším v oboru gastroenterologie. Můžete nám říci něco o historii tohoto sympozia? Sympozium v Kyjevě bylo jednou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu