This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane profesore, v prestižní soutěži o nejlepší vědeckou práci z oboru gastroenterologie a hepatologie – Ceně Dr. R. O. Barese – ocenila mezinárodní komise v loňském roce zvláštním uznáním Vaši práci z roku 2007, ve které se s kolegou Schwertnerem zabýváte zevrubně bilirubinem. Jde o výjimečný přehled úlohy bilirubinu a jeho vztahu k onemocněním,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu