This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane profesore, v prestižní soutěži o nejlepší vědeckou práci z oboru gastroenterologie a hepatologie – Ceně Dr. R. O. Barese – ocenila mezinárodní komise v loňském roce zvláštním uznáním Vaši práci z roku 2007, ve které se s kolegou Schwertnerem zabýváte zevrubně bilirubinem. Jde o výjimečný přehled úlohy bilirubinu a jeho vztahu k onemocněním,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu