This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Rozhovor

prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

1) Pane profesore, v prestižní soutěži o nejlepší vědeckou práci z oboru gastroenterologie a hepatologie – Ceně Dr. R. O. Barese – ocenila mezinárodní komise v loňském roce zvláštním uznáním Vaši práci z roku 2007, ve které se s kolegou Schwertnerem zabýváte zevrubně bilirubinem. Jde o výjimečný přehled úlohy bilirubinu a jeho vztahu k onemocněním,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu