This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Role imunoterapie ve 2. linii léčby karcinomu ledviny

 Nikol Rušarová, Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod Karcinom ledviny se řadí mezi nejčastější malignity vyskytující se v západním světě a Česká republika drží prozatím první místo v jeho incidenci. I přes moderní metody diagnostiky je poměrně velmi významná část pacientů s karcinomem ledviny diagnostikována v pokročilé fázi onemocnění. Řada pacientů, u nichž dojde k progresi na prvoliniové léčbě (nejčastěji tyrozinkinázovými inhibitory), může mít prospěch z léčby v další linii. V literatuře se uvádí,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu