This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Role imunoterapie ve 2. linii léčby karcinomu ledviny

 Nikol Rušarová, Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod Karcinom ledviny se řadí mezi nejčastější malignity vyskytující se v západním světě a Česká republika drží prozatím první místo v jeho incidenci. I přes moderní metody diagnostiky je poměrně velmi významná část pacientů s karcinomem ledviny diagnostikována v pokročilé fázi onemocnění. Řada pacientů, u nichž dojde k progresi na prvoliniové léčbě (nejčastěji tyrozinkinázovými inhibitory), může mít prospěch z léčby v další linii. V literatuře se uvádí,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu