This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Role imunoterapie ve 2. linii léčby karcinomu ledviny

 Nikol Rušarová, Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod Karcinom ledviny se řadí mezi nejčastější malignity vyskytující se v západním světě a Česká republika drží prozatím první místo v jeho incidenci. I přes moderní metody diagnostiky je poměrně velmi významná část pacientů s karcinomem ledviny diagnostikována v pokročilé fázi onemocnění. Řada pacientů, u nichž dojde k progresi na prvoliniové léčbě (nejčastěji tyrozinkinázovými inhibitory), může mít prospěch z léčby v další linii. V literatuře se uvádí,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu