This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Role imunoterapie ve 2. linii léčby karcinomu ledviny

 Nikol Rušarová, Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod Karcinom ledviny se řadí mezi nejčastější malignity vyskytující se v západním světě a Česká republika drží prozatím první místo v jeho incidenci. I přes moderní metody diagnostiky je poměrně velmi významná část pacientů s karcinomem ledviny diagnostikována v pokročilé fázi onemocnění. Řada pacientů, u nichž dojde k progresi na prvoliniové léčbě (nejčastěji tyrozinkinázovými inhibitory), může mít prospěch z léčby v další linii. V literatuře se uvádí,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu