This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2018 Czech edition

Role imunoterapie ve 2. linii léčby karcinomu ledviny

 Nikol Rušarová, Hana Študentová

Onkologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci

Úvod Karcinom ledviny se řadí mezi nejčastější malignity vyskytující se v západním světě a Česká republika drží prozatím první místo v jeho incidenci. I přes moderní metody diagnostiky je poměrně velmi významná část pacientů s karcinomem ledviny diagnostikována v pokročilé fázi onemocnění. Řada pacientů, u nichž dojde k progresi na prvoliniové léčbě (nejčastěji tyrozinkinázovými inhibitory), může mít prospěch z léčby v další linii. V literatuře se uvádí,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu