This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2020 Czech edition

Role imunoterapie u spinocelulárního (skvamózního) karcinomu jícnu

Stanislav Batko

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Motol

Karcinom jícnu v celosvětovém měřítku patří do první desítky nádorů v incidenci i mortalitě. Spinocelulární (skvamózní) karcinomy dominují v rozvojovém světě, adenokarcinomy převažují v rozvinutých zemích. Většina pacientů je diagnostikována s pokročilým či metastatickým onemocněním, což se podílí na jejich závažné prognóze. Mezi adenokarcinomy a spinocelulárními karcinomy však doposud přetrvává výrazná disproporce v léčebných možnostech pro metastazující onemocnění. Spinocelulární karcinomy zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní proud zájmu výzkumu, v důsledku čehož pro ně nejsou dostupné žádné randomizované studie fáze posuzující účinnost chemoterapie.

Zpět

Podpůrná léčba č. 1/2021

04 | 03 | 2021

Připravujeme pro Vás další číslo Podpůrné léčby.

Podpůrná léčba č. 4/2020

23 | 12 | 2020

Poslední letošní vydání Podpůrné léčby.

Detská endokrinológia č. 2/2020

22 | 12 | 2020

Onemocnění endokrinního systému u dětí v Detské endokrinologii již za několik dní.Partneři projektu