This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2020 Czech edition

Role imunoterapie u spinocelulárního (skvamózního) karcinomu jícnu

Stanislav Batko

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Motol

Karcinom jícnu v celosvětovém měřítku patří do první desítky nádorů v incidenci i mortalitě. Spinocelulární (skvamózní) karcinomy dominují v rozvojovém světě, adenokarcinomy převažují v rozvinutých zemích. Většina pacientů je diagnostikována s pokročilým či metastatickým onemocněním, což se podílí na jejich závažné prognóze. Mezi adenokarcinomy a spinocelulárními karcinomy však doposud přetrvává výrazná disproporce v léčebných možnostech pro metastazující onemocnění. Spinocelulární karcinomy zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní proud zájmu výzkumu, v důsledku čehož pro ně nejsou dostupné žádné randomizované studie fáze posuzující účinnost chemoterapie.

Zpět

PragueONCO News č. 1/2021

19 | 04 | 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.

Case Report: Spinalioma

19 | 04 | 2021

V dubnu jsme pro vás připravili třetí vydání souboru kazuistik Case Report, tentokrát na téma spinocelulární karcinom kůže (CSCC).

Nové čtení v Sesterně č. 2/2021

16 | 04 | 2021

Pusťte jaro dovnitř a nadechněte se – ale správně!
Partneři projektu