This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Role imunoterapie u NETs – novinky z konference ENETS 2017

Viera Bajčiová

Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno

Protinádorová léčba u NETs má za cíl kromě kontroly symptomů i antiproliferační efekt. Léčebných možností je několik ‒ od chirurgie, SSA, TACE, chemoterapie, cílené biologické léčby až po imunoterapii.   Faktory ovlivňující odpověď nádoru na imunoterapii a) Mutační nálož (tj. genetická instabilita) představuje vysoký počet nádor specifických antigenů rozpoznatelných imunitním systémem. NETs patří mezi nádory s nízkou mutační náloží a genetickou instabilitou. b)...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu