This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Role imunoterapie u NETs – novinky z konference ENETS 2017

Viera Bajčiová

Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno

Protinádorová léčba u NETs má za cíl kromě kontroly symptomů i antiproliferační efekt. Léčebných možností je několik ‒ od chirurgie, SSA, TACE, chemoterapie, cílené biologické léčby až po imunoterapii.   Faktory ovlivňující odpověď nádoru na imunoterapii a) Mutační nálož (tj. genetická instabilita) představuje vysoký počet nádor specifických antigenů rozpoznatelných imunitním systémem. NETs patří mezi nádory s nízkou mutační náloží a genetickou instabilitou. b)...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu