This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Role imunoterapie u NETs – novinky z konference ENETS 2017

Viera Bajčiová

Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno

Protinádorová léčba u NETs má za cíl kromě kontroly symptomů i antiproliferační efekt. Léčebných možností je několik ‒ od chirurgie, SSA, TACE, chemoterapie, cílené biologické léčby až po imunoterapii.   Faktory ovlivňující odpověď nádoru na imunoterapii a) Mutační nálož (tj. genetická instabilita) představuje vysoký počet nádor specifických antigenů rozpoznatelných imunitním systémem. NETs patří mezi nádory s nízkou mutační náloží a genetickou instabilitou. b)...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu