This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Role imunoterapie u NETs – novinky z konference ENETS 2017

Viera Bajčiová

Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno

Protinádorová léčba u NETs má za cíl kromě kontroly symptomů i antiproliferační efekt. Léčebných možností je několik ‒ od chirurgie, SSA, TACE, chemoterapie, cílené biologické léčby až po imunoterapii.   Faktory ovlivňující odpověď nádoru na imunoterapii a) Mutační nálož (tj. genetická instabilita) představuje vysoký počet nádor specifických antigenů rozpoznatelných imunitním systémem. NETs patří mezi nádory s nízkou mutační náloží a genetickou instabilitou. b)...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu