This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

REPAR – celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Historie léčby růstovým hormonem začíná v roce 1958, kdy se objevila první zpráva publikovaná Rabenem. Do roku 1985 se používal výhradně růstový hormon extrahovaný z kadaverózních hypofýz, proto léčba byla dostupná pouze omezené skupině pacientů, a to ještě v nedostatečném množství. V r. 1985 byl na trh uveden rekombinantní růstový hormon a tím se rozšířila možnost léčby na podstatně větší skupinu pacientů. I přes relativně...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu