This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

REPAR – celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Historie léčby růstovým hormonem začíná v roce 1958, kdy se objevila první zpráva publikovaná Rabenem. Do roku 1985 se používal výhradně růstový hormon extrahovaný z kadaverózních hypofýz, proto léčba byla dostupná pouze omezené skupině pacientů, a to ještě v nedostatečném množství. V r. 1985 byl na trh uveden rekombinantní růstový hormon a tím se rozšířila možnost léčby na podstatně větší skupinu pacientů. I přes relativně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu