This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

REPAR – celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Historie léčby růstovým hormonem začíná v roce 1958, kdy se objevila první zpráva publikovaná Rabenem. Do roku 1985 se používal výhradně růstový hormon extrahovaný z kadaverózních hypofýz, proto léčba byla dostupná pouze omezené skupině pacientů, a to ještě v nedostatečném množství. V r. 1985 byl na trh uveden rekombinantní růstový hormon a tím se rozšířila možnost léčby na podstatně větší skupinu pacientů. I přes relativně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu