This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

REPAR – celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Historie léčby růstovým hormonem začíná v roce 1958, kdy se objevila první zpráva publikovaná Rabenem. Do roku 1985 se používal výhradně růstový hormon extrahovaný z kadaverózních hypofýz, proto léčba byla dostupná pouze omezené skupině pacientů, a to ještě v nedostatečném množství. V r. 1985 byl na trh uveden rekombinantní růstový hormon a tím se rozšířila možnost léčby na podstatně větší skupinu pacientů. I přes relativně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu