This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

REPAR – celonárodní registr pacientů léčených růstovým hormonem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Historie léčby růstovým hormonem začíná v roce 1958, kdy se objevila první zpráva publikovaná Rabenem. Do roku 1985 se používal výhradně růstový hormon extrahovaný z kadaverózních hypofýz, proto léčba byla dostupná pouze omezené skupině pacientů, a to ještě v nedostatečném množství. V r. 1985 byl na trh uveden rekombinantní růstový hormon a tím se rozšířila možnost léčby na podstatně větší skupinu pacientů. I přes relativně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu