This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Relaps NET pankreatu u mladé ženy po transplantaci jater pro metastázy

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kazuistika ilustruje terapeutické možnosti při extrahepatálním relapsu NET po transplantaci jater pro metastatické postižení NET pankreatu. Klíčová slova: NET pankreatu, transplantace jater, PRRT   Anamnéza V době diagnózy 25letá žena, úřednice, bezdětná. V osobní anamnéze měla laparoskopii pro endometriózu v roce 2006, byla na terapii DEPO-PROVEROU. V rodinné anamnéze – otec matky onemocněl v...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu