This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Relaps NET pankreatu u mladé ženy po transplantaci jater pro metastázy

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kazuistika ilustruje terapeutické možnosti při extrahepatálním relapsu NET po transplantaci jater pro metastatické postižení NET pankreatu. Klíčová slova: NET pankreatu, transplantace jater, PRRT   Anamnéza V době diagnózy 25letá žena, úřednice, bezdětná. V osobní anamnéze měla laparoskopii pro endometriózu v roce 2006, byla na terapii DEPO-PROVEROU. V rodinné anamnéze – otec matky onemocněl v...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu