This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Relaps NET pankreatu u mladé ženy po transplantaci jater pro metastázy

Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Kazuistika ilustruje terapeutické možnosti při extrahepatálním relapsu NET po transplantaci jater pro metastatické postižení NET pankreatu. Klíčová slova: NET pankreatu, transplantace jater, PRRT   Anamnéza V době diagnózy 25letá žena, úřednice, bezdětná. V osobní anamnéze měla laparoskopii pro endometriózu v roce 2006, byla na terapii DEPO-PROVEROU. V rodinné anamnéze – otec matky onemocněl v...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu