This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Rekonstrukce prsů přenosem autologního tuku – zhodnocení zkušeností po prvním roce

Ondřej Měšťák, Lucie Kalinová, Jan Měšťák

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze

V příspěvku Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů publikovaném v srpnovém čísle BCN roku 2011 byla čtenářům podrobně představena inovativní metoda rekonstrukce prsů pomocí přenosu autologního tuku. Operační výkon, jehož přínos byl v počátcích velmi diskutován, se v průběhu uplynulého roku stal stabilní součástí portfolia plasticko-rekonstrukčních výkonů prováděných na mnoha pracovištích po celém světě. Následující příspěvek shrnuje naše dosavadní zkušenosti s metodou fatgraftingu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu