This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Rekonstrukce prsů přenosem autologního tuku – zhodnocení zkušeností po prvním roce

Ondřej Měšťák, Lucie Kalinová, Jan Měšťák

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze

V příspěvku Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů publikovaném v srpnovém čísle BCN roku 2011 byla čtenářům podrobně představena inovativní metoda rekonstrukce prsů pomocí přenosu autologního tuku. Operační výkon, jehož přínos byl v počátcích velmi diskutován, se v průběhu uplynulého roku stal stabilní součástí portfolia plasticko-rekonstrukčních výkonů prováděných na mnoha pracovištích po celém světě. Následující příspěvek shrnuje naše dosavadní zkušenosti s metodou fatgraftingu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu