This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Rekonstrukce prsů přenosem autologního tuku – zhodnocení zkušeností po prvním roce

Ondřej Měšťák, Lucie Kalinová, Jan Měšťák

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze

V příspěvku Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů publikovaném v srpnovém čísle BCN roku 2011 byla čtenářům podrobně představena inovativní metoda rekonstrukce prsů pomocí přenosu autologního tuku. Operační výkon, jehož přínos byl v počátcích velmi diskutován, se v průběhu uplynulého roku stal stabilní součástí portfolia plasticko-rekonstrukčních výkonů prováděných na mnoha pracovištích po celém světě. Následující příspěvek shrnuje naše dosavadní zkušenosti s metodou fatgraftingu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu