This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Rekonstrukce prsů přenosem autologního tuku – zhodnocení zkušeností po prvním roce

Ondřej Měšťák, Lucie Kalinová, Jan Měšťák

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze

V příspěvku Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů publikovaném v srpnovém čísle BCN roku 2011 byla čtenářům podrobně představena inovativní metoda rekonstrukce prsů pomocí přenosu autologního tuku. Operační výkon, jehož přínos byl v počátcích velmi diskutován, se v průběhu uplynulého roku stal stabilní součástí portfolia plasticko-rekonstrukčních výkonů prováděných na mnoha pracovištích po celém světě. Následující příspěvek shrnuje naše dosavadní zkušenosti s metodou fatgraftingu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu