This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

RECORD-4: multicentrická studie fáze II hodnotící everolimus (EVE) v druhé linii léčby pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny (mRCC) (Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

(Motzer R, J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 4518)   Everolimus je v klinické praxi v ČR používán od roku 2010, byl registrován na podkladě klinické studie RECORD-1, kde byl srovnáván s placebem ve druhé a vyšší linii léčby u pacientů s mRCC po selhání sunitinibu, sorafenibu nebo obou (Cancer 2010;116:4256). Přitom byla povolena též předchozí terapie cytokiny, bevacizumabem nebo chemoterapií, takže část nemocných...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu