This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Radiofrekvenční ablace, nová naděje

Ondřej Urban, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Martin Kliment, Martin Hanousek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v Ostravě

Úvod Adenokarcinom jícnu je nádor s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Vzniká ze známé prekancerózy, tzv. Barrettova jícnu (BJ). Jako BJ označujeme stav, kdy je původně dlaždicový epitel distálního jícnu nahrazen epitelem intestinálního typu (intestinální metaplázie). Předstupněm v kancerogenezi adenokarcinomu jícnu je dysplázie, kterou dělíme na lehkou a těžkou. Pacient s BJ má být endoskopicky dispenza-rizován. Cílem tohoto přístupu je včasná...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu