This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Radiofrekvenční ablace, nová naděje

Ondřej Urban, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Martin Kliment, Martin Hanousek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v Ostravě

Úvod Adenokarcinom jícnu je nádor s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Vzniká ze známé prekancerózy, tzv. Barrettova jícnu (BJ). Jako BJ označujeme stav, kdy je původně dlaždicový epitel distálního jícnu nahrazen epitelem intestinálního typu (intestinální metaplázie). Předstupněm v kancerogenezi adenokarcinomu jícnu je dysplázie, kterou dělíme na lehkou a těžkou. Pacient s BJ má být endoskopicky dispenza-rizován. Cílem tohoto přístupu je včasná...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu