This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Radiofrekvenční ablace, nová naděje

Ondřej Urban, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Martin Kliment, Martin Hanousek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v Ostravě

Úvod Adenokarcinom jícnu je nádor s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Vzniká ze známé prekancerózy, tzv. Barrettova jícnu (BJ). Jako BJ označujeme stav, kdy je původně dlaždicový epitel distálního jícnu nahrazen epitelem intestinálního typu (intestinální metaplázie). Předstupněm v kancerogenezi adenokarcinomu jícnu je dysplázie, kterou dělíme na lehkou a těžkou. Pacient s BJ má být endoskopicky dispenza-rizován. Cílem tohoto přístupu je včasná...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu