This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Radiofrekvenční ablace, nová naděje

Ondřej Urban, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Martin Kliment, Martin Hanousek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v Ostravě

Úvod Adenokarcinom jícnu je nádor s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Vzniká ze známé prekancerózy, tzv. Barrettova jícnu (BJ). Jako BJ označujeme stav, kdy je původně dlaždicový epitel distálního jícnu nahrazen epitelem intestinálního typu (intestinální metaplázie). Předstupněm v kancerogenezi adenokarcinomu jícnu je dysplázie, kterou dělíme na lehkou a těžkou. Pacient s BJ má být endoskopicky dispenza-rizován. Cílem tohoto přístupu je včasná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu