This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Radiofrekvenční ablace, nová naděje

Ondřej Urban, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Martin Kliment, Martin Hanousek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v Ostravě

Úvod Adenokarcinom jícnu je nádor s rostoucí incidencí a vysokou mortalitou. Vzniká ze známé prekancerózy, tzv. Barrettova jícnu (BJ). Jako BJ označujeme stav, kdy je původně dlaždicový epitel distálního jícnu nahrazen epitelem intestinálního typu (intestinální metaplázie). Předstupněm v kancerogenezi adenokarcinomu jícnu je dysplázie, kterou dělíme na lehkou a těžkou. Pacient s BJ má být endoskopicky dispenza-rizován. Cílem tohoto přístupu je včasná...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu