This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Původ dvou nejčastějších mutací v genu PROP1 způsobujících kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů u 21 populací

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Transkripční faktory jsou proteiny, které spouští či regulují správný přepis genů. Kaskáda specifických transkripčních faktorů řídí vývoj adenohypofýzy a celoživotní zachování její správné funkce. Protein PROP1, kódovaný stejnojmenným genem, je jedním z článků této kaskády. Mutace obou kopií genu PROP1 negativně ovlivní tvorbu adenohypofyzárních buněčných linií, což se projeví jako kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů (combined pituitary hormone...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu