This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Původ dvou nejčastějších mutací v genu PROP1 způsobujících kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů u 21 populací

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Transkripční faktory jsou proteiny, které spouští či regulují správný přepis genů. Kaskáda specifických transkripčních faktorů řídí vývoj adenohypofýzy a celoživotní zachování její správné funkce. Protein PROP1, kódovaný stejnojmenným genem, je jedním z článků této kaskády. Mutace obou kopií genu PROP1 negativně ovlivní tvorbu adenohypofyzárních buněčných linií, což se projeví jako kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů (combined pituitary hormone...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu