This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Původ dvou nejčastějších mutací v genu PROP1 způsobujících kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů u 21 populací

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Transkripční faktory jsou proteiny, které spouští či regulují správný přepis genů. Kaskáda specifických transkripčních faktorů řídí vývoj adenohypofýzy a celoživotní zachování její správné funkce. Protein PROP1, kódovaný stejnojmenným genem, je jedním z článků této kaskády. Mutace obou kopií genu PROP1 negativně ovlivní tvorbu adenohypofyzárních buněčných linií, což se projeví jako kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů (combined pituitary hormone...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu