This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Původ dvou nejčastějších mutací v genu PROP1 způsobujících kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů u 21 populací

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Transkripční faktory jsou proteiny, které spouští či regulují správný přepis genů. Kaskáda specifických transkripčních faktorů řídí vývoj adenohypofýzy a celoživotní zachování její správné funkce. Protein PROP1, kódovaný stejnojmenným genem, je jedním z článků této kaskády. Mutace obou kopií genu PROP1 negativně ovlivní tvorbu adenohypofyzárních buněčných linií, což se projeví jako kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů (combined pituitary hormone...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu