This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2017 Czech edition

Původ dvou nejčastějších mutací v genu PROP1 způsobujících kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů u 21 populací

Petra Dušátková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Transkripční faktory jsou proteiny, které spouští či regulují správný přepis genů. Kaskáda specifických transkripčních faktorů řídí vývoj adenohypofýzy a celoživotní zachování její správné funkce. Protein PROP1, kódovaný stejnojmenným genem, je jedním z článků této kaskády. Mutace obou kopií genu PROP1 negativně ovlivní tvorbu adenohypofyzárních buněčných linií, což se projeví jako kombinovaný deficit hypofyzárních hormonů (combined pituitary hormone...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu