This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2021

Originální název:
Žijeme s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Říjnové číslo časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou přínáší mnoho zajímavého. Můžete si v něm přečíst článek, který se zabývá otázkou, zda je možné žít plnohodnotný život s roztroušenou sklerózou. Věnovat se budeme i těhotenství a roztroušené skleróze, seznámíme vás s dalším pacientským příběhem a poradíme, jak a kdy oznámit šéfovi, že máte roztroušenou sklerózu. Přineseme také informace o proběhlé Roskiádě.Obsah

Editorial
Jan Mareš
 
Je možný plnohodnotný život s roztroušenou sklerózou?
Jiří Piťha
 
Těhotenství a roztroušená skleróza
Eva Meluzínová
 
Aktuality
 
Příběh
Lenka Kyčerková
 
Jak a kdy oznámit šéfovi, že máte roztroušenou sklerózu?
Redakce časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou
 
Unie ROSKA – reg. organizace Roska Olomouc, z.p.s.
Jana Nakládalová
 
Pacienti s roztroušenou sklerózou pravidelně sportují a soutěží
Za výkonnou radu Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.
 
Osmisměrka 2/2021
Redakce časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou
 

Tiráž

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | IČO: 27656624
E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc
Čestná předsedkyně redakční rady: Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA – Česká MS společnost, z. s.
Místopředseda redakční rady: MUDr. Jiří Piťha, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Teplice

Členové redakční rady: MUDr. Radek Ampapa, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava; Jana Nakládalová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. ROSKA Olomouc, z.p.s.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové; Jitka Večeřová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. ROSKA Jihlava, z.p.s.; MUDr. Petra Vykydalová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc; MUDr. Jana Vysloužilová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Inzerce: info@wemakemedia.cz , Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinak

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24035

Mezinárodní číslo sériových publikací ISSN (tisk): 2695-0790, ISSN (online): 2695-0804

Vychází 2× ročně | 2. ročník | Říjen 2021

 Partneři projektu