This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2024

Originální název:
Žijeme s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

První letošní číslo časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou přináší obsáhlý článek Mgr. Lucie Suché zabývající se přínosem pohybu, sportu a (včasné) rehabilitace u pacientů s RS. Autorka dokládá, že aktivní, dobře informovaný pacient může významně ovlivnit nejen kvalitu svého života, ale i průběh nemoci. Psycholožka doc. Laura Janáčková, pravidelná autorka velmi zajímavých článků, zpracovala téma Láska a intimita žen s RS. Vysvětluje, že lásky a intimity se nemusí zříkat ani žena, kterou onemocnění RS fyzicky těžce zasáhlo. Věra Moravcová, cvičitelka z Brušperku, nás seznamuje se svým příběhem. Ukazuje, jak jí pravidelné cvičení umožnilo žít plnohodnotný život a inspirovat i ostatní. Nechybí ani novinky z Unie ROSKA a jejích pobočných spolků v Jablonci nad Nisou a v Písku. Vedle připravovaných akcí a grantových projektů informují také o únorové tiskové konferenci, na které byla představena brožurka ROSKAŘI, plná inspirativních příběhů. Brožurku pokřtila nová tvář Unie ROSKA herečka Milena Steinmasslová, s níž si zde můžete přečíst rozhovor.
Tiráž

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | IČO: 27656624
E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc
Čestná předsedkyně redakční rady: Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA – Česká MS společnost, z. s.
Místopředseda redakční rady: MUDr. Jiří Piťha, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Teplice
Členové redakční rady: MUDr. Radek Ampapa, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava; doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Jana Nakládalová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Olomouc, z.p.s.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové; Jitka Večeřová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Jihlava, z.p.s.; MUDr. Petra Vykydalová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc; MUDr. Jana Vysloužilová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Inzerce: info@wemakemedia.cz, Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinak Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu